Poradna pro zdravý život.
Poradna Nadja
Věnujeme se poradenství
a péči pro zlepšení celkové kvality života.

Terapie neuromotorické nezralosti INPP

Neuromotorická nezralost (NMN), někdy také označovaná jako neurovývojové opoždění je stav, kdy u dítěte či dospělého jsou stále přítomné tzv. primitivní reflexy, které měly být aktivní maximálně do 3,5 roku po narození a to spolu s nedostatečně rozvinutými posturálními reflexy způsobuje celkovou nerovnováhu ve  fungování těla i psychiky.

Primitivní reflexy jsou vrozené reakce, které se objevují buď ještě před narozením, nebo v krátkém čase po narození a ve své podstatě zabezpečují přežití v prvních fázích života. Proto jsou tyto reakce velmi silné, a jakmile splní svůj účel pro danou životní fázi či situaci, jsou inhibovány (utlumeny) a nahrazeny vyššími funkcemi nervové soustavy.  Tento vývoj je ovlivňován celou řadou faktorů, jako je např. dědičnost, průběh početí, těhotenství a porodu, zdravotní stav v prvních obdobích života, výživa a životní prostředí, sociální podmínky a různé životní události. Může tedy existovat celá řada nejrůznějších důvodů, proč byl normální vývoj dítěte ovlivněn tak, že neproběhl úplně optimálně a následkem toho nemohly přirozenou cestou „vymizet“ reflexy, které již dávno mají „spát“. Píšu záměrně slova „vymizet“ a „spát“ takto v uvozovkách, protože primitivní reflexy jako život zachraňující funkce nikdy nezmizí úplně, ale jsou latentně stále připravené pro případ nouze – při vážném poškození mozku např. úrazem či degenerativním onemocněním se opět objeví.

Současně s probíhající inhibicí primitivních reflexů se rozvíjejí posturální reflexy, jejichž základním účelem je dosažení vzpřímeného postoje na dvou nohách zhruba ve věku prvních narozenin dítěte. Co všechno musí ve vývoji dítěte proběhnout, aby se dokázalo samostatně postavit a chodit? To „všechno“ zabezpečuje plynulý přechod od primitivních k posturálním reflexům, resp. zralejším vzorcům chování. Výsledkem a zároveň procesem i podmínkou tohoto vývoje je rovnováha.

Narušením tohoto přirozeného vývoje, ať už jej způsobí jakýkoli faktor, vznikají nejrůznější fyzické i psychické obtíže, které dítěti či dospělému komplikují život. U dětí to nejčastěji jsou potíže s učením a chováním (např. dyslexie, dysgrafie, ADD, ADHD a další poruchy, např. řečové, pohybové – potíže s jemnou i hrubou motorikou, dyspraxie, Aspergerův syndrom, atd. …) u dospělých pak často různé fóbie (silný a nezvládnutelný strach z něčeho, např. z výšky, z lidí, z otevřeného prostoru apod., aniž si uvědomuje jeho příčinu) a úzkostné až panické stavy (silný strach, který člověka přepadá jakoby zcela bezdůvodně a znemožňuje mu normálně fungovat), U dětí i dospělých pak jsou to kinetózy (nevolnost při cestování), závratě, špatné držení těla, bolesti hlavy, problémy se zády, obavy z nových situací a potřeba přehnaně kontrolovat všechny lidi kolem sebe i události, protože cokoli nového a nečekaného u nich vzbuzuje pocit ohrožení.

Výše uvedené potíže související s neuromotorickou nezralostí, resp. neuro-vývojovým opožděním lze úspěšně léčit. Terapií doslova „šitou na míru“ konkrétního klienta lze dosáhnout výrazného zlepšení či až úplného vymizení nepříjemných příznaků.

Terapie NMN je neinvazívní – nepoužívají se žádné medikamenty, ale pouze soubor vývojových cvičení, které vyvinuli v INPP (Chester, Velká Británie) během víc než 30 let praxe a vědeckých výzkumů. Pro stanovení léčebného postupu se nejprve pomocí standardizovaných testů INPP získá obraz aktuální zralosti CNS (centrální nervový systém) a s tím související přítomnost primitivních a posturálních reflexů. Zároveň se musí vyloučit možnost jakéhokoliv závažného onemocnění, které by rovněž mohlo být příčinou potíží, s kterými klient přichází.

Po velmi pečlivé úvodní konzultaci a vyhodnocení diagnostického testování (to vše trvá celkem cca 3-4 hodiny) klient dostane první 1-2 cviky, které bude pravidelně denně doma provádět. Kontroly probíhají v poradně v cca 6-8 týdenních intervalech, ale je dobré při každém naordinování nového cvičení po zhruba 1 týdnu alespoň telefonicky konzultovat, jak klient cvičení snáší. Časté je totiž tzv. terapeutické zhoršení v prvních týdnech léčby. To nastává v důsledku aktivace některého z primitivních reflexů, což je ale nezbytné k tomu, aby terapie vůbec mohla začít fungovat. Většinou klient tyto počáteční potíže překoná, pouze výjimečně mohou být potíže tak silné, že je třeba změnit cvičení – to však dělejte pouze pod vedením terapeuta, který dokáže doporučit vhodný cvik. Nikdy neměňte ani nepřerušujte cvičení bez předchozí konzultace se svým terapeutem. Také rozhodně nikdy nedoporučujte určitý cvik jiným osobám, neboť všechna cvičení i přes jejich zdánlivou jednoduchost jsou velice účinná a u osob, které je nepotřebují nebo potřebují jinou intervenci, mohou vyvolat poměrně těžké nežádoucí účinky. Celková délka terapie se pohybuje od nejméně 9 měsíců do maximálně 18 měsíců. Platba: tento léčebný program není hrazen pojišťovnami, klienti si tedy musí terapii sami platit. Další informace, včetně zdrojů postupně budete moci nalézt zde na našich stránkách v článcích, které podrobněji objasní původ a symptomy neuromotorické nezralosti a uvedou i podrobnosti o další intervenční možnosti pro méně závažné formy NMN, což je Školní program INPP.

Naďa Jurečková

Kontakty

Poradna: Úvalská 1710/10a, Praha 10

Mgr. Naďa Jurečková
723 186 730, nada@poradnanadja.cz

Kde nás najdete