Poradna pro zdravý život.
Poradna Nadja
Věnujeme se poradenství
a péči pro zlepšení celkové kvality života.

Psychologická poradna

Veronika na lesní fotce od Sašky_1601191_687009771333119_927675509_nBuďte vítáni v mé poradně. Nabízím Vám poradenství při obtížných životních situacích nebo dlouhodobých potížích, kdy víte, že „něco není v pořádku“ v partnerském, rodičovském, pracovním nebo jakémkoli Vašem vztahu a chtěli byste to změnit.

Pozorně Vás vyslechnu a poskytnu Vám zpětnou vazbu, tj. pohled z „druhé“ strany. Podpořím Vás při nalézání Vaší vlastní cesty, kterou možná zatím jasně nevidíte, nebo potřebujete sebrat odvahu a uvěřit sami sobě. Smyslem PCA přístupu, kterým pracuji, není dát Vám hotový návod a řešení, ale doprovázet Vás po nelehké cestě k porozumění, co opravdu chcete a jaké jsou Vaše možnosti.

Jediná správná rozhodnutí totiž jsou pouze ta, která jsou opravdu Vaše. Často však se ocitáte pod tlakem okolností nebo manipulace partnera / partnerky, dítěte, rodičů, nadřízených či dalších pro Vás důležitých osob, a máte dojem, že nejste pánem situace. Že to může být úplně jinak, o tom se přesvědčíte, pokud se rozhodnete na sobě pracovat. A já spolu s dalšími kolegy jsem připravena Vám s tím pomoci.

Prakticky všechno, čeho v našich vztazích dosáhneme, stojí na komunikaci – jak dokážeme vyjadřovat, co si myslíme a co chceme. Dokážu Vám poskytnout zpětnou vazbu, jak Vaše sdělení může vnímat Váš protějšek a na čem můžete zapracovat, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

Veškeré informace, které mi sdělíte, jsem povinna uchovat v tajnosti a bez Vašeho souhlasu je nesdělím nikomu jinému.

 O mně

 Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – učitelství na ZŠ + specializace pro VV – magisterské studium ukončené státní zkouškou

Výcvik v PCA – Person Centred Aproach = Člověkem centrovaný přístup (od r. 2003 kontinuálně dosud)

Kurz vyjednávání

Seberozvojová encounterová skupina, facilitovaná Dr. Ľudovítem Dobšovičem.

Sebezkušenostní kognitivně-behaviorální tréninky osobního rozvoje

Kurz Školní intervenční program INPP – neuromotorická nezralost

Roční kurz INPP terapie neuromotorické nezralosti

Naďa

Objednávky a případné dotazy:
E-mail: nadaju@gmail.com
Telefon: 723 186 730 (pokud nezvedám telefon, pracuji právě s klientem; zavolám zpět nebo odpovím na Vaši sms, jak to nejdříve půjde)

Objednat si konzultaci je možné na uvedených kontaktech. Konzultace poskytuji v pracovních, event. i volných dnech, a to v době zpravidla od 8:00 do 18:00. Ve výjimečných případech lze s klientem domluvit i jinou dobu dle potřeby.
Zrušit lze kdykoli, ale nejpozději 1 den (24 hod) před začátkem objednané konzultace, jinak žádám uhrazení objednaného termínu v minimální výši 400 Kč, pokud není předem dohodnutá délka konzultace, nebo v rozsahu předem domluvené délky konzultace.

Zajímavé odkazy

Kontakty

Poradna: Úvalská 1710/10a, Praha 10

Mgr. Naďa Jurečková
723 186 730, nada@poradnanadja.cz

Kde nás najdete