Poradna pro zdravý život.
Poradna Nadja
Věnujeme se poradenství
a péči pro zlepšení celkové kvality života.

Specifické potíže typické pro neuromotorickou nezralost (NMN):

vzdělávací problémy (se čtením, psaním, počítáním – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, …)

potíže s chováním a celkovým fungováním ve škole i mimo školu – ADD, ADHD – nesoustředěnost, nepozornost, neschopnost zůstat v Více...

Neuromotorická nezralost (NMN), někdy také označovaná jako neurovývojové opoždění je stav, kdy u dítěte či dospělého jsou stále přítomné tzv. primitivní reflexy, které měly být aktivní maximálně do 3,5 roku po narození a to spolu s nedostatečně rozvinutými posturálními Více...

Je to jako zlý sen. Opakující se zlý sen o tom, že se zase blíží dunění tanků za okny a zlověstný zvuk letadel nad hlavou. Je tomu 46 let zpátky, co jsem jako dítě byla 21. srpna svědkem invaze „osvobozujících“ Více...

Kontakty

Poradna: Úvalská 1710/10a, Praha 10

Mgr. Naďa Jurečková
723 186 730, nada@poradnanadja.cz

Kde nás najdete