Poradna pro zdravý život.
Poradna Nadja
Věnujeme se poradenství
a péči pro zlepšení celkové kvality života.

Xenia – práce s energií

Nabízím

  • individuální energetické ošetření
  • veřejný tréning Energie a management 
  • dílny s meditacemi na různá témata

Chakras-500x500-w-text

Jak probíha energetické ošetření ?

Při ošetření se napojuji v relaxaci na nejvyšší energetické frekvence, lásku, na jádro klientova zdraví. Klientovi energii jen nabízím.

Ošetření provádím postupem vypracovaným dlouholetým učitelem Mezinárodní sítě energetického léčení INEH, Ludgerem Scholl.

Ošetření trvá 60 – 90 minut. Na délce  se  domluvíme dopředu.

Při ošetření klient sedí nebo leží, zůstává pohodlně oblečen a relaxuje.

Energetické ošetření provádím jak bezdotykově, tak i dotykem. Dotyk je vždy velmi jemný a jen na společensky akceptovaných místech těla.

Dotyk působí více symptomaticky, ošetření směřuje spíše k fyzické úrovni, např. pomáhá odstranit bolest, což z hlediska psychické podpory klienta je velmi užitečné. Ošetření bez dotyku pracuje energeticky více s hlubšími rovinami, např. v rovině emocí.

Ukončení ošetření naznačím položením ruky na rameno klienta. Pak může proběhnout rozhovor o tom, co proběhlo.

IMG_3753

Jaké jsou podmínky energetického ošetření ?

Klienti zpravidla absolvují 5 – 10 ošetření.  Po prvním ošetření si domlouvám s klientem počet sezení a cenové podmínky.

Jak energetické ošetření púsobí ?

Zkušenost ukazuje, že postupně dochází k harmonizaci tří základních úrovní (těla, psychiky a duše) člověka, mění se způsob myšlení, přístup k životu, a mění se též emocionální prožívání. Člověk tím, že se dostává do kontaktu se svou podstatou, svým „pravým JÁ“, se stává celistvějším a zdravějším, přebírá zodpovědnost za sebe, za své vztahy, za své místo ve společnosti i za svůj spirituální rozvoj. Kontakt s vlastní podstatou mu umožňuje dále žít, jednat, tvořit v souladu s přírodními zákony celku.

Práce s energiemi vychází zejména z knihy C. Myss, Anatomie duše. Zde je převedena dávná terie ajurvedy do západních pojmů.
Tuto školu rozvinuli léčitelé sdružení v Mezinárodní síti energetického léčení INEH a do České republiky jí přinesl léčitel Ludger Scholl.
Více informací o komunitě léčitelů a o energetckém ošetření v České republice  je na stránkách Sdružení pro podporu energetického léčení Panacea, u jejíhož založení jsem stála v roce 2009.
Termíny ošetření a léčení se nesprávně zaměňují. Jde skutečně o ošetření. Léčebmý účinek nelze prokázat metodami západní medicíny, tedy klinických zkoušením na pacientech s podobnou diagnózou, protože jde o individuální proces. Nicméně byla publikován celá řada seriozních prací, které na jednotlivých případech dokládají, že energetické ošetření účinky má. Více informací budeme publikovat na tomto webu.

O mně, Xenia

Jsem podnikatelka a manažerka v oblasti bio-medicíny. Založila jsem a vedla společnosti, které se zabývaly vývojem nových léků a diagnostických prostředků. Více o mojí profesní dráze je na mém profilu Linked In. Energetickému léčení se věnuji od roku 2000, kdy jsem vstoupila do kurzů Ludgera Scholla, certifikovaného učitele energetického léčení mezinárodní sítě energetického léčení INEH. Absolvovala jsem 4 letý zážitkový výcvik pro práci s klientem podle PCA metody C. Rogerse, facilitovaný Dr. Ľudovítom Dobšovičem. Vystudovala jsem přírodní vědy na Universitě Karlově v Praze a management na Donau University Krems v Rakousku.

Kontakty

Poradna: Žateckých 842/3, Praha 4

Mgr. Naďa Jurečková
723 186 730, nada@poradnanadja.cz

RNDr. Xenia Svobodová, CSc. MBA
734 224 507, xenia@poradnanadja.cz

RNDr. Michal Svoboda, CSc.
731 447 727, michal@poradnanadja.cz

Kde nás najdete